ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України про проведення акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців спеціальності 5.05070104

8-06-2018, 17:07

ВИСНОВКИ

 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України про проведення акредитаційної експертизи щодо підготовки фахівців

спеціальності 5.05070104 «Монтаж експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»

напряму підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

галузі знань 0507 Електротехніка та електромеханіка» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

у Слов’янському енергобудівному технікумі

 

  

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2018 № 664-л експертна комісія у складі:

 

Голови

експертної комісії:

Шрама Олександра Анатолійовича, виконувача обов’язків завідувача кафедри електропостачання промислових підприємств Запорізького національного технічного університету, кандидата технічних наук, доцента.

члена

експертної комісії:

Мирошниченка Юрія Вікторовича, голови циклової комісії електротехнічних дисциплін Гірничо-електромеханічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», викладача вищої категорії.

 

керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Положенням про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.01р. №978, безпосередньо на місці у період з 06.06. 2018 р. по 08.06. 2018 р. розглянула подану Слов’янським енергобудівним технікумом акредитаційну справу та провела експертне оцінювання спроможності отримання сертифіката про акредитацію з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 5.05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд».

В ході експертизи перевірено наявність оригіналів засновницьких документів, стан кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення, виконання ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, нормативів та вимог для акредитації фахівців із вищою освітою зазначеного освітньо-кваліфікаційного рівня.

 

За підсумками експертного оцінювання комісія констатує:

 

https://drive.google.com/file/d/1Nzbt3udeGoebViRTJjIZ74G8DykO3X50/view?usp=sharing

 

 sebt_2018_akkredit-1.pdf [2,67 Mb] (cкачиваний: 32)

Это интересно