Електротехнічне відділення

Наші переваги:

Високопрофесійний викладацький склад

Інтерактивні методи навчання

Сучасні інформаційні технології

Індивідуальний підхід до кожного студента

Затребувані робочі спеціальності

Наукові та спортивні гуртки

Концерти, конкурси, олімпіади

Співпраця з іншими вищими навчальними закладами, можливість професійного зростання

Зустрічі з провідними фахівцями в галузі енергетики та будівництва 

 

Згідно стандартам вищої освіти та кваліфікаційній характеристиці ми готуємо:

 «Електропостачання» Кваліфікація «молодший спеціаліст»: технік-електрик

«Електропостачання» за спеціальністю проводять підготовку для роботи на залізничному транспорті з експлуатації пристроїв електропостачання тягових підстанцій, контактної мережі, ремонтно-ревізійних дільниць і в районах електропостачання, механічних майстернях, енергомеханічних заводах, дорожніх електромеханічних лабораторіях на посадах техніка, електромеханіка, а також, після придбання стажу практичних робіт енергодиспетчера, майстра.

 

 «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» Кваліфікація «молодший спеціаліст»: технік-електрик

«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд» за спеціальністю проходять підготовку для професійної діяльності на будь-яких промислових, сільськогосподарських та цивільних об’єктах із монтажу, наладці, ремонту та експлуатації електроустаткування на різних посадах. Можуть працювати: техніком з наладки, техніком-конструктором, техніком-лаборантом електроустановок, електромонтером з ремонту і обслуговування електрообладнання, електромонтером диспетчерського обладнання.

 

 «Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем» Кваліфікація «молодший спеціаліст»: технік-електрик

«Монтаж і експлуатація засобів автоматики електричних систем» за спеціальністю проходять підготовку для роботи на електростанціях, підприємствах електричних мереж, у проектних, ремонтних та налагоджувальних організаціях з обслуговування та ремонту електрообладнання, пристроїв релейного захисту та автоматики, а також з проектування електричної частини енергетичних об’єктів на посадах техніка, старшого майстра, начальника зміни.

 

     Наші випускники успішно працюють на підприємствах України, таких як: Слов’янська ТЕС; Краматорське ПЕМ;    Слов’янський РЕМ; Краснолиманський РЕМ; Барвінківський РЕМ; ВАТ «Слов’янський завод високовольтних ізоляторів»; ВАТ «Бетонмаш»; Державне підприємство «Укрпромводчормет» та інші…

 

 Чим займається технік-електрик :

виробничо-технологічна: монтаж силового та освітлювального обладнання, електричних мереж; забезпечення технологічного процесу; випробовування і налагодження пристроїв електрообладнання;

виробничо-експлуатаційна: ремонт, реконструкція і експлуатація електроустаткування промислових і цивільних будинків;

організаційно-управлінська: організація роботи колективу виконавців; планування та організація монтажних, ремонтних та експлуатаційних робіт; вибір оптимального рішення при плануванні робіт: забезпечення заходів з охорони праці та техніки безпеки на об'єкті.

 

Основні вимоги до рівня підготовки випускника за спеціальністю  :

загальна освіченість,

володіння основами гуманітарних і соціально-економічних наук,

вміння користуватися отриманими знаннями у професійній діяльності,

знання основ Конституції і правових норм, необхідних для виконання професійних завдань,

культура мислення, грамотність,

володіння професійною лексикою,

знання іноземної мови,

облік соціально-економічних і екологічних чинників у своїй роботі,

професійна відповідальність,

вміння планувати роботу і аналізувати її результати,

готовність до застосування комп'ютерної техніки для виконання професійних завдань,

здатність до оволодіння додатковими професійними знаннями.

Випускник повинен бути готовий до професійної діяльності з монтажу, налагодження, експлуатації та ремонту електроустановок промислових і цивільних будинків у якості техніка в різних організаціях .

Він може займати посади бригадира, майстра, виконроба, начальника монтажного, налагоджувального і виробничого ділянок, техніка виробничо-технічного та проектно-конструкторського відділів, а також робочі посади на місцях, на яких використовуються фахівці з середньою професійною освітою.

 

Випускник спеціальності повинен вміти:

виконувати монтаж силового та освітлювального обладнання, електропроводки, кабельних і повітряних ліній у відповідності з проектом виробництва робіт, робочими кресленнями, вимог нормативних документів;

організовувати роботу з приймання та складування матеріалів, конструкцій, щодо раціонального використання будівельних машин, енергетичних установок, транспортних засобів, технологічного оснащення;

контролювати технологічну послідовність виконання робіт, дотримання вимог охорони праці, техніки безпеки та захисту навколишнього середовища;

експлуатувати електрообладнання промислових і цивільних будинків з урахуванням енергозберігаючих технологій;

ремонтувати й усувати несправності електрообладнання;

проводити випробування та налагодження електрообладнання;

розробляти технологічну документацію відповідно до діючих нормативних документів;

читати і виконувати робочі креслення електрообладнання, електричних мереж;

виконувати технічні розрахунки за вибором електрообладнання, проводів та кабелів;

розраховувати основні техніко- економічні показники діяльності ділянки і оцінювати їх ефективність;

використовувати інформаційні технології в професійній діяльності.

 

Сфера професійних знань техніка -електрика :

класифікація електротехнічних матеріалів і виробів, їх властивості та область застосування;

пристрій, принцип дії та основні технічні характеристики електрообладнання;

принцип роботи і технічні характеристики електровимірювальних приладів;

методи розрахунку електричних навантажень, вибору захисної апаратури;

правила експлуатації та методи огляду електроустановок; правила улаштування електроустановок (ПУЕ);

технологія і організація робіт з монтажу, експлуатації та ремонту електроустановок;

методи налагодження електрообладнання;

державні та галузеві нормативні документи з монтажу, налагодження та експлуатації електроустановок споживачів;

норми приймально-здавальних випробувань електрообладнання;

основні правила виконання та оформлення робочих креслень і схем;

методику розрахунку основних техніко-економічних показників діяльності організації (підприємства);

правила і норми охорони праці, техніки безпеки, промислової санітарії та захисту навколишнього середовища.

Також випускник, який закінчив навчання з кваліфікацією «технік-електрик», повинен мати уявлення про основні науково-технічних напрямах розвитку електротехнічної галузі, про способи енергозбереження та про вітчизняному та зарубіжному досвіді виробництва електромонтажних та пуско- налагоджувальних робіт.


Это интересно