СЛОВ'ЯНСЬКИЙ ЕНЕРГОБУДІВНИЙ ТЕХНІКУМ

   Слов’янський енергобудівний технікум – вищий навчальний заклад, який протягом шістдесяти років готує фахівців для енергетичних підприємств та інших промислових галузей. Його існування невід’ємно пов’язане зі становленням України як промислово розвинутої держави.

Технікум було засновано у 1957 році. З самого початку його роботи підприємства країни почали отримувати висококваліфікованих спеціалістів.

Технікум було створено за наказом Міністерства будівництва електростанцій № 78 від 01.04.1957 року і він мав назву Слов’янський електромеханічний технікум.

   У 1966 році Наказом Міністерства енергетики та електрифікації СРСР технікум перетворено у стаціонарний енергобудівний технікум.

   У 1999 році Наказом Міністерства освіти України технікум підпорядковано Міністерству освіти. З цього часу він має назву Слов’янський енергобудівний технікум.

   За 60 років існування технікум випустив понад 12 тисяч фахівців.

   Технікум пишається своїми випускниками, серед яких багато тих, хто займає керівні посади на електростанціях та підприємствах електричних мереж: Івах С.С. – головний інженер Краматорського РЕМ, Каліберда Д.М. – інженер у високовольтних мережах ДТЕК м. Краматорська, Лінкін Д.С. – начальник Олександрівського РЕМ, Осадчий О.М. – інспекція з охорони праці, Сальков С.О. – директор двох підприємств: ТОВ «Енергія С» та «Донбаспромелектромонтаж», Борщов А.В. – директор будівельної організації.

   Але не лише в енергетиці досягли успіхів випускники технікуму: Харченко С.І. – екс - начальник Держказначейства України, Рєзник Р.І. –екс - начальник Слов’янського загону МНС, Арутюнян Е.Х. – редактор «Книги пам’яті» Слов’янського району, Микола Сіробаба – член Національної спілки письменників України, Шапошников М.М. – Дніпровська філія ПАТ «Укртелеком», начальник станційної ділянки № 3.

   Становлення і розвиток Слов’янського енергобудівного технікуму безпосередньо пов’язані з ім’ям колишнього директора технікуму Крутогорського Ю.В.     Слов′янський енергобудівний технікум – це, перш за все, великий дружній колектив, в якому працює багато творчих, відданих своїй справі викладачів, майстрів, співробітників.

   Протягом багатьох років технікум очолює Горозій Михайло Іванович, який зберіг старі і створив нові традиції. Присвятивши своє життя енергетиці, він зробив великий внесок у розвиток матеріально технічної бази технікуму, модернізації навчального процесу, підготовку кваліфікованих спеціалістів для енергетики області та регіону. Михайло Іванович з радістю передає свій життєвий досвід і знання студентам – майбутнім енергетикам.

   Сьогодні Слов’янський енергобудівний технікум (СЕБТ) – акредитований навчальний заклад, який має ліцензії Міністерства освіти і науки України на право провадження освітньої діяльності за першим рівнем акредитації з підготовки молодших спеціалістів енергетичної галузі у сфері монтажу та експлуатації енергетичного устаткування, автоматизації електричних систем.

   Після закінчення технікуму випускники мають можливість працювати на енергетичних підприємствах України, а також продовжити свою освіту у навчальних закладах ІІІ, IV рівнів акредитації відповідного професійного напрямку.

   До складу технікуму входять два денних та заочне відділення, на яких одночасно навчаються студенти за спеціальностями:

– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;

– Будівництво та цивільна інженерія.

   Для якісної підготовки молодших спеціалістів СЕБТ має розвинену навчально-виробничу та соціально-побутову інфраструктуру:

- навчально-лабораторні корпуси, гуртожиток, актовий зал, бібліотеку, спортивний зал та побутові приміщення, які забезпечують навчально-виховний процес.

    Організацією навчально-виховного процесу займаються висококваліфіковані і досвідчені викладачі вищої, першої та другої категорій.

Особливою повагою серед колег і студентів користуються викладачі: Бугайов А.О., Клочкова О.О., Слєпушкін С.О., Арапова І.І., Пєшкова Л.А., Чигиріна Р.К., Рубцова Л.О., Коростельова В.Б., Олійник В.Д. та інші.

   Значна частина викладачів – колишні студенти Слов’янського енергобудівного технікуму. Серед них: директор технікуму Горозій М.І., заступник директора з НР Пєшков В.І., завідувач відділенням – Гордєєв В.К.; викладачі технікуму: Бондаренко В.І., Чигиріна Р.К., Гриньов В.П., Васильєв С.В., Клочкова О.О., Гордєєва І.В. та інші.

   Заступник директора з навчальної роботи Пєшков В.І. - випускник технікуму, талановита людина, яка за покликом душі виконує свої посадові обов′язки. Сьогодні викладає спецдисципліни, є керівником дипломних проектів. 

    Довгі роки з технікумом плідно співпрацює випускник 1969 року – Кавеза Григорій Ілліч, екс-директор Слов′янського РЕМ. З 2006 – 2016 роки був керівником дипломних проектів, рецензентом ДП.

    Технікум пишається і своїми ветеранами праці: Леонтьєвою В.І. – головним бухгалтером, Олійником В.Д. – викладачем спецдисциплін, Кадирою Г.С. – завідувачем бібліотеки, Гриньовим В.П., Лялякіним А.М.

   Не забуває колектив і про тих викладачів, які віддали багато років свого життя праці в технікумі, але, на жаль, їх вже немає з нами: Крутогорського Ю.В., Дорофєєва А.С., Губіна Ю.М., Новака Б.М., Тихомирова О.К., Крутька І.М., Горенко А.Ф., Ковальова Я.М., Минку Г.М., Підгайного В.О.

   У вільний від навчань час студенти мають можливість займатись спортом у секціях та технічною творчістю у гуртках, брати участь у міських і регіональних фестивалях та спортивних змаганнях.

  Студенти СЕБТ постійно виборюють призові місця на міських та обласних спортивних змаганнях, олімпіадах і виставках технічної творчості.

   Викладачі та студенти технікуму долучилися до проекту «Барвиста дорога молодої країни», який несе в собі об′єднання культур регіонів України і створення єдиного культурно-духовного простору як консолідації молодіжного національно-патріотичного руху країни.

   Останні два роки студенти займають призові місця у конкурсі «Сіверський Донець – очима молоді», який має за мету заохотити молодь до творчості та пізнання себе як частки природи, розвинути інтерес до проведення екологічних досліджень, підтримати ініціативи студентів і педагогів у пропаганді дбайливого ставлення до безцінного дару природи – води.

   Студенти-випускники технікуму, працюючи на Слов′янській ТЕС, беруть активну участь у фахових конкурсах, займаючи почесні місця, що говорить про високий рівень знань (Неменущий Микита, Звєрєв Олексій та інші). Вони є членами Союзу Молоді Донбасенерго – це молода, ініціативна, цілеспрямована команда енергетиків регіону.

   Студенти старших курсів проходять виробничу та переддипломну практику на діючих енергетичних та промислових підприємствах міста і регіону: Слов’янська ТЕС, Краматорське ПЕМ, Слов’янський РЕМ, Енергомашспецсталь, Краматорський металургійний завод, НКМЗ, Укрпромводчермет та інших відомих підприємствах. Після практики вони мають можливість отримати перше робоче місце на цих підприємствах.

    Головним завданням технікуму як навчального закладу є виховання розвинутої особистості, соціально-активної людини, яка поважає й намагається покращити оточуючий її світ, яка підвищує свій інтелектуальний, моральний і культурний рівні, в подальшому зробить вагомий внесок у розвиток регіону та України.

   Хоча технікум невдовзі відсвяткує своє 60-річчя, він, як і раніше, молодий завдяки новим поколінням життєрадісних студентів.

І можна сказати впевнено: «Технікум не лише існує, але й ефективно працює на користь області та всієї України!».

  

 

 


Это интересно